Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym możliwe jest między innymi poprawne wyświetlanie elementów strony, zapamiętywanie sesji użytkowników. Dodatkowo na stronie znajduje się skrypt Google Analytics oraz PIWIK (statystyki oglądalności). Znajdują się również skrypty przycisków serwisów społecznościowych Facebook, Twitter i Google+ oraz YouTube, które również mogą zapisywać ciasteczka.

Cash Per Day

"Cash Per Day" jest aplikacją dzięki której w prosty sposób możesz kontrolować swoje codzienne wydatki, a nawet zaoszczędzić pieniądze. W przeciwieństwie do innych tego typu aplikacji, nie nakłada ona na Ciebie obowiązku skrupulatnego wyliczania ile na co wydałeś, jak i wpisywania tych obliczeń do przeróżnych tabelek w celu prowadzenia statystyk. W "Cash Per Day" sprowadza się to do wprowadzenia kwoty jaką masz do dyspozycji, oraz stałych wydatków, zobowiązań które musisz opłacić. Dzięki tym danym program obliczy ile faktycznie zostaje wolnej gotówki. Jedyna rzecz o której pozostaje pamiętać to to, aby wpisywać wszystkie wydatki bieżące. Wpisuje się je całościowo w jednym miejscu, a aplikacja na podstawie wprowadzonego budżetu i kosztów stałych, podpowie ile każdego dnia możesz wydać gotówki aby starczyło do następnej wypłaty.

Zastanawiasz się pewnie w jaki sposób aplikacja ma Ci pomóc zaoszczędzić pieniądze.
A jakby potraktować oszczędności jak rachunki? Czyli coś co musisz zapłacić.
Nie zapłacisz za prąd? To ci go odetną. Nie zapłacisz za telefon? To Ci go wyłączą.
Dlaczego więc nie potraktować oszczędności jako rachunku jaki musisz w danym miesiącu zapłacić?
Wpisując go w aplikacji jako zobowiązanie, zapominasz o tych pieniądzach. Przecież jest to koszt który musisz ponieść. Aplikacja nie pokaże Ci tych pieniędzy jako dostępnych. Jest więc spora szansa że na koniec miesiąca będzie miłe zaskoczenie po sprawdzeniu stanu konta.
I pamiętaj, oszczędności mnie biorą się z odkładania dużych sum pieniędzy, ale z systematyczności tego odkładania.

Jak pisałem w pierwszym akapicie, program dostępną gotówkę dzieli w zależności od ustalonego cyklu wypłaty, wpływu i przedstawia w postaci kwoty przeznaczonej na każdy dzień. Podpowiada ile danego dnia można wydać pieniędzy, oraz informuje jak będzie się kształtowała dostępna kwota w pozostałe dni. Tak więc w sytuacji gdy wyda się więcej danego dnia niż program zasugeruje, będzie można od razu podejrzeć jak to będzie wpływało na resztę dni.
Okres rozliczeń może być dowolny, ważne żeby się mieścił w przedziale od jednego dnia, do ilości dni w danym miesiącu. Można więc bez problemu ustawić sobie np tygodniowy okres rozliczeń.
Jednym z udogodnieniem jest opcja która sprawia że nie trzeba pamiętać o resetowaniu wydatków bieżących. Program zrobi to automatycznie w ustalonym przez Ciebie dniu i o tym poinformuje. Oczywiście możliwość ręcznego kasowania wydatków bieżących jest też dostępna. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to wpisanie minusowej kwoty jaka widnieje w polu "Wydatki bieżące", a drugi poprzez dłuższe naciśnięcie na napisie „Wydatki bieżące”.
Podczas pierwszej instalacji aplikacji pojawi się pytanie o zgodę na otrzymywanie powiadomień. Wyrażenie zgody spowoduje wyświetlanie powiadomień informujących o konieczności wyzerowania wydatków bieżących z racji początku nowego okresu rozliczeniowego, lub informacji o automatycznym wyzerowaniu tych wydatków. Natomiast na ikonie programu będzie podawana kwota jaką danego dnia można wydać. Warunkiem niezbędnym do otrzymywania powiadomień, jest „nie zabijanie” aplikacji, czyli pozostawienie jej aktywnej.
Chcąc skorzystać ze wspomnianych udogodnień, należy na ekranie głównym aplikacji przeciągnąć palcem od lewej do prawej strony ekranu. Wysunie się okno w którym można skonfigurować działanie aplikacji.

Pierwszy przełącznik określa czy wydatki bieżące będę zerowanie automatycznie czy też użytkownik będzie tego dokonywał sam.
Kolejna pozycja to dzień w którym rozpoczyna się okres rozliczeniowy. Należy tu wpisać dzień miesiąca od którego chcesz aby rozpoczęło się prognozowanie dziennej kwoty na wydatki.
Następnie jest kolejny przełącznik którym można ustalić interwał czasu rozliczeń. Przełącznik włączony oznacza że rozliczenia odbywają się w cyklu miesięcznym, czyli program oblicza dostępną gotówkę na każdy dzień w zależności od ilości dni w danym miesiącu. Wyłączenie tej opcji uaktywni pole znajdujące się poniżej, gdzie można wpisać ile dni ma trwać okres rozliczeniowy. W tej sytuacji program będzie obliczał dostępną gotówkę na podstawie wpisanej wartości. Należy pamiętać że obliczanie rozpocznie się od dnia wpisanego w polu, w którym określa się początek okresu rozliczeniowego.
Po ustawieniu opcji według własnych preferencji, należy przesunąć palcem po ekranie w lewą stronę aby schować okno ustawień. Wprowadzone zmiany zostaną zapisane a obliczenia uaktualnione.

To tyle jeśli chodzi o ogólną konfigurację działania aplikacji.

Żeby jednak program mógł spełnić swoje zadanie, należy ustalić budżet jak i wprowadzić kwoty zobowiązań i ewentualnych oszczędności. Służą do tego pola dostępne na samym dole ekranu głównego aplikacji. Po wybraniu jednej z tych opcji ukaże się okno w którym będzie można wpisać kwotę jak i przypisać do niej nazwę. Kolejne pozycje dodajemy znakiem " + " znajdującym się w górnym prawym rogu.

Chcąc usunąć któryś z wpisów np w BUDŻET, wystarczy przesunąć na nim palcem od prawej strony do lewej strony ekranu. Jeśli uczynimy to po raz pierwszy po wejściu w to okno, to pojawi się zapytanie "czy usunąć wszystkie pozycje budżetu". W przypadku wybrania "Nie" usunięty zostanie tylko zaznaczony wpis. Usuwanie kolejnych wpisów nie będzie powodowało powtórnego wyświetlania zapytania, a co za tym idzie możliwości usunięcia wszystkiego za jednym pociągnięciem. Możliwość usunięcia wszystkich wprowadzonych wpisów jest możliwa, jak wspomniałem, tylko przy pierwszej próbie skasowania pozycji, po wejściu w okno BUDŻET lub KOSZTY STAŁE.

Mając już wprowadzone dane dotyczące budżetu jak i kosztów stałych, na ekranie głównym będzie można zobaczyć ile zostaje wolnych środków, czyli kwoty jaką masz do dyspozycji na wydatki bieżące. Kwota ta zostaje przez program podzielona przez ilość dni okresu rozliczeniowego, i przedstawiona zostaje suma jaką można dziennie wydać aby starczyło wolnych środków do końca okresu rozliczeniowego.

Jeśli została wyrażona zgoda na otrzymywanie powiadomień, to kwota ta będzie też wyświetlana na ikonie programu, pod warunkiem oczywiście że będzie ona dodatnia. W sytuacji gdy wyda się w ciągu dnia więcej niż program sugerował, na ikonie aplikacji nie będzie nic wyświetlane. Dopiero następnego dnia pojawi się uaktualniona kwota.

 

 

 

Historia:

 • v 2.9.0 (01.2018)

Usunięcie błędu który mógł powodować błędne wyświetlanie symbolu waluty. 

 • v 2.8.0 (01.2018)

Usunięcie błędu związanego z automatycznym resetem wydatków bieżących. 

 • v 2.7.0 (01.2018)

Zmiana prezentacji dostępnej dziennej kwoty gdy brak już wolnych środókw. Do tej pory dzienna kwota w takiej sytuacji była prezentowana jako minusowa. Obecnie będzie to 0.0. 

 • v 2.6 (11.2017)

Poprawiony błąd związany z niewłaściwym rysowaniem okręgów, przedstawiających graficznie dostępną gotówkę. 

 • v 2.5 (11.2017)

Dodane okno konfiguracji programu.

Dodana możliwość ustawienia dowolnego okresu rozliczeniowego.

Dodana możliwość automatycznego kasowania wydatków bieżących wraz z początkiem nowego okresu rozliczeniowego. 

 • v 2.3 (10.2017)

Dodana została możliwość kasowania wszystkich wpisów w zakładkach Budżet oraz Koszty Stałe, za jednym pociągnięciem.

Poprawiono drobne błędy. 

 • v 2.0 (06.2017)

Zmienione GUI programu. 

 • v 1.3 (05.2017)

Zmienione okno główne programu.

Zmieniona forma wyświetlania dostępnej dziennej kwoty gotówki. 

 • v 1.2 (04.2017)

Dodana notyfikacja informująca o konieczności zresetowania wydatków bieżących w związku z zakończeniem miesiąca. 

 • v 1.1 (03.2017)

Naprawione drobne błędy. 

 • v 1.0 (03.2017)

Pierwsza oficjalna dystrybucja. 

E-mail

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież